Overzicht

- Microsoft en ODF?
- Virus voor OOo.. Welk virus?
- MS en open standaarden?
- Waarom octrooien niet goed zijn
- De naakte waarheid over OOo
- Bekijk de feiten
 • Heuse Hoax rond "Ribbon" in OpenOffice.org
 • Binnen het OpenOffice.org project wordt gestudeerd op een toekomstige gebruikersinterface. In de zomer van 2009 verscheen een vroeg prototype, dat onder andere een lint-achtige opzet toonde. Het lint, de ribbon, is beroemd en berucht van MsOffice 2007. Toen het team van OpenOffice.org ook nog prominent een schermafdruk plaatste van die opzet, waren de rapen gaar. Vriend en vijand vielen over elkaar heen in het bestrijden van de ribbon in OpenOffice.org ... Uiteindelijk is het een heuse hoax gebleken. Vreselijk veel te doen maar toch loos alarm. In latere prototypen worden al weer heel andere concepten getoond.
  De veranderingen in de gebruikersomgeving van OpenOffice.org worden voorbereid voor versie 4. Die wordt in 2011 verwacht.
  Webwereld plaatste, nog op de golf van de hoax, een serie schermafdrukken van een later prototype. 26-8-2009


 • OpenOffice.org 2.4.0 of 2.4.1?
 • Sinds begin maart is versie 2.4.0 beschikbaar. Ons is regelmatig gevraagd of het verstandig is om die versie in een productie-omgeving te gebruiken.
  Nu, dat hangt er van af. Voor de meeste functies is het probleemloos. Echter, er zitten ook enige nieuwe bugs in, die niet in 2.3.1 voorkomen. En als u daar last van zou hebben, is het verstandiger te wachten tot versie 2.4.1. Gelukkig hoeft u met vier releases per jaar niet lang te wachten en versie 2.4.1 staat al weer gepland voor begin juni.
  Over de bugs in 2.4.0: de belangrijkste zijn de volgende:
 • Wijzigingen bijhouden: 88406.
 • Enkele dingen met diagrammen: 85803 / 88075.
 • Dialogen met boom-besturingselement: 87028.
 • Import/export dbf: 87325.
 • Lijsten in formulieren: 87690 / 88034.
 • Problemen met sommige oude rapporten: 87709.
 • Calc met meerdere DDE-koppelingen: 88352.
  Een volledig overzicht van de issues die in 2.4.1 worden opgelost, is hier te vinden.
  Cor Nouws, 29-05-08


 • Goed nieuws: Microsoft gaat in MsOffice 2007 ODF ondersteunen!
 • Ongetwijfeld het belangrijkste ICT nieuws van de afgelopen maand: Microsoft gaat zelf direct het ODF bestandsformaat ondersteunen in MsOffice 2007.
  Zoals elke ontwikkeling in dit dossier 'bestandsformaten', geeft ook deze stap aanleiding voor verwachtingen en speculaties. Niet ten onrechte, want het gaat toch om een belangrijk wapen van MS in het bijna-monopolie op de desktop.
  Opvallend is, dat MS voorlopig niet het door hen zelf opgezette en bij ISO gepushte formaat OOXML gaat ondersteunen. Deskundigen weten te vertellen dat dat komt door de onhandelbaarheid en gebreken van dat bestandsformaat.
  Er zijn ook mensen die waarschuwen voor de stap van MS: zal het niet een poging zijn om het concurrerende ODF te compromitteren? Wij zien het positief: het is een stap die MS gedaan heeft onder grote druk en het zal hoe dan ook de uitwisseling van bestanden verbeteren. En daar gaat het om bij ODF!
  En verder ... zal OpenOffice.org 3.0 filters bevatten voor het importeren van bestanden uit MsOffice 2007: docx, xlsx en pptx. Maar dat zijn dus geen OOXML bestanden.
  Cor Nouws, 27-05-08


 • Documentformaat van Microsoft helemaal open?
 • Recentelijk heeft MS opnieuw de informatie over de (oude) bestandsformaten vrij gegeven. Het is een weer stap voorwaarts vergeleken met de openheid uit het verleden. Hier en daar worden toch de nodige twijfels en problemen gemeld. Zoals twijfels over de toepasselijkheid voor OSS/GPL projecten (27-2-08). Ook niet onbelangrijk: significante delen van specificaties zijn nog niet beschikbaar (13-3-08), en ook de aansluiting tussen oude specificaties en OOXML ontbreekt veelal (19-3-08) / (4-3-08).
  Tja, het lijkt niet gauw goed te zijn, wat MS doet, in de ogen van veel open source aanhangers. Als je de informatie en bezwaren echt leest, is dat ook nog begrijpelijk. Aan de andere kant gaat de deur toch wel steeds verder open...
  Cor Nouws, 19-03-08


 • OOoCon 2007 indrukwekkend
 • Er is weer een enerverend weekje afgesloten: Barcelona was van 18 t/m 21 september de locatie van de jaarlijkse OpenOffice.org conferentie. Op de website staat het resultaat: tientallen presentaties voor mensen die ontwikkelen, QA en marketing doen, en voor hen die zorgen voor de belangrijke localisaties, de landen-projecten.
  Opvallend was het aantal presentaties van bedrijven of ontwikkelaars, die iets méér doen rond OOo of met het ODF, de ISO standaardformaat voor officedocumenten.
  Zoals Gravity Zoo, die OOo helemaal voor gebruik in een web-omgeving gaan maken. En Mobile Office voor Symbian OS, door firma SEPT die een applicatie maken waarmee ODF bestanden direct op een handcomputer kunnen worden gebruikt. Over de inspanningen en successen van Localisatie-projecten, zoals die in Denemarken en Catalonië en Gallicië.
  Er was veel informatie over extensies, integratie met EDM's, CMS'en etc. Deze trend is mede in gang gezet door het besluit van Sun om de OOo-broncode basis méér te modulariseren, en om met gereedschappen zoals de ODF-toolkit extra mogelijkheden te bieden.

  De nodige positieve opwinding werd uiteraard ook veroorzaakt door de zeer recente aankondiging dat IBM gaat bijdragen aan de ontwikkeling van OOo. Er was een presentatie door de manager en het hoofd ontwikkeling van het IBM team in Beijing, dat met 35 man werkt aan Lotus Symphony en nu dus aan OOo.
  En we waren al verwend met ander goed nieuws. Zoals de grote Chinese softwareontwikkelaar (The Beijing Redflag Chinese 2000 Software Co., Ltd) die dit jaar is toegetreden tot de OOo-community. En het feit dat ODF is voorlopig de enige ISO standaard is voor officedocumenten (en ook wel de enige serieuze open standaard zal blijven ;-).
  Het was kortom groter en drukker dan de vorige jaren. En in een zeer positieve stemming. Hoewel dat laatste goeddeels buiten de invloed van de organisatoren van de conferentie ligt, kunnen zij die de taak op zich nemen voor 2008 zich toch een doel stellen!
  Cor Nouws, 24-9-07

 • Microsoft's OOXML voorlopig geen ISO-standaard
 • Microsoft's bestandsformaat OOXML wordt niet versneld erkend door de ISO. Dit ondanks zeer 'stevig' lobbywerk door MS, waarvan ook enige onregelmatigheden publiekelijk bekend zijn geworden.
  Dit is goed nieuws. Niet alleen omdat het vals spelen niet wordt beloond en omdat de internationale gemeenschap vooralsnog niet opgescheept zit met een gedrocht van een 'open standaard', maar ook omdat dat de acceptatie van het ODF bestandsformaat, waarvan OpenOffice.org één van de gebruikers is, verder zal versnellen.
  Inschattingen over wanneer OOXML mogelijk wél toegelaten zal worden lopen uiteen van 2008 tot ver in 2009. 4-9-07


  Méér ODF/OOXML nieuws:
  - Microsoft wéér slordig
  - OOXML-rapport Burton Group te simpel

  Binnenkort stemming van het ISO-comité
  Achtergronden van OfficeOpenXML - om niet meer te vergeten

  Eén dezer dagen stemt de ISO over het al dan niet toelaten van OOXML als ISO-standaard.
  OOXML is de door Microsoft opgestelde tegenhanger van het OASIS OpenDocument Formaat voor office-documenten (ODF), dat sinds mei 2006 standaard is (ISO/IEC 26300).
  De ODF-standaard is een grote bedreiging voor het nog steeds winstgevende (bijna) monopoly dat MS heeft. Niet omdat het niet geschikt zou zijn voor MS-producten (MS heeft alle kansen om mee te werken bewust laten passeren), maar omdat een echt open bestandsformaat betekent dat mensen niet meer sterk gebonden zijn aan één product....
  MS is dus haasje repje, in samenwerking met ECMEA, aan de slag gegaan om ook een ´open´ standaard voor office-documenten te maken. MS is een machtig (geld) bedrijf en heeft het voor elkaar gekregen dat er een versnelde procedure wordt gevolgd voor het erkennen als ISO-standaard.

  Voor de aanhangers van vrije software, en anderen die baas willen zijn over hun eigen documenten is het een spannende tijd. Als OOXML (nog) niet als ISO-standaard wordt erkend, zal dat ongetwijfeld betekenen dat het ODF en de programma´s die dat gebruiken - waaronder OpenOffice.org - een flinke stimulans krijgen. Krijgt OOXML die erkenning binnenkort wel, dan zal de groei van ODF geleidelijker zijn.
  Aan de vooravond van deze memorabele dag, nog enige hoogtepunten:
 • Er zijn duidelijke onregelmatigheden in het erkenningsproces.
 • Of er wordt gewoon geld gebruikt. Inderdaad, bedrijven aanschrijven en betalen om te stemmen.
 • Als het misschien helpt, wordt over liegen ook niet moeilijk gedaan.
 • Bottom line is natuurlijk dat het voor andere software-producenten praktisch onmogelijk blijkt om met OOXML te werken.
  Maar daar was het toch om te doen, die ´open standaard´?

  Samengevat: OOXML klopt niet, negeert bestaande ISO-standaarden, is een belemmering voor de al bestaande ISO standaard voor office-documenten, zit vol met gesloten/geheime specificaties, etc. Het lijkt vooral bedoeld om MS te helpen.
  Wij - en velen met ons - zijn benieuwd. (29-8-07)


  Microsoft en ODF?
  Discussie over open standaarden gaat door - brief in Computable.

  In aanvulling op de drie bijdragen in Computable 31/32 over ODF en OpenXML wil Cor Nouws van Nou&Off met het volgende stuk nog wat zaken verduidelijken en corrigeren.

  Een eerste verduidelijking. Het ODF formaat is in beheer bij OASIS, een onafhankelijke organisatie waarvan ook Microsoft lid is. Microsoft heeft in OASIS vanaf het begin de mogelijkheid gehad, en heeft die nog steeds, om te zorgen dat het ODF bestandsformaat de mogelijkheden bevat die voor Microsoft Office nodig zijn. Het bedrijf is daartoe al vroeg uitgenodigd, maar is er niet op ingegaan.[1]

  De bijdragen schetsen het beeld dat ODF en OpenOffice.org onvoldoende functioneel zouden zijn. Dat OpenOffice.org minder zou kunnen dan Microsoft Office 97, is een fabeltje dat de wereld in is geholpen door meneer Steve Ballmer. Heeft OpenOffice.org ál de functies die Microsoft Office 2003 heeft? Nee, dat niet. Maar alleen al het feit dat zeer veel grote en kleine organisaties nog werken met Microsoft Office 97, laat zien dat de functionaliteit die in latere versies is toegevoegd, niet alom als wenselijk of nodig wordt ervaren.
  Het gerenommeerde blad C'T heeft OpenOffice.org meerdere keren getest en het onder andere vergeleken met Microsoft Office 2003.[2] Daaruit blijkt dat Writer, de tekstverwerker van OpenOffice.org veel beter is. Calc, het rekenblad van OpenOffice.org, biedt op een aantal punten nog minder mogelijkheden dan Excel, maar heeft toch ook enkele pluspunten - waarbij het zowel bij de plussen als de minnen uiteraard niet om essentiële functies gaat.
  Omdat een volledige versie van OpenOffice.org gratis te downloaden is, kan ieder zelf proberen hoe goed het presteert in vergelijking met de office van Microsoft, welke functies er missen of juist extra zijn, en waar het makkelijk en eventueel moeilijk is om over te stappen, desgewenst met ter zake kundige ondersteuning. Ook om te zien hoe functies als mail, kalender, en documentbeheer en -rechten kunnen worden ingevuld. Want het simpele feit dat die niet allemaal zitten ingebouwd in OpenOffice.org, wil niet zeggen dat ze niet goed kunnen worden vervuld.
  En waar het gaat om het vaststellen van authenciteit van documenten, is dat gewoon mogelijk met ODF en OpenOffice.org door digitale handtekeningen.

  De diverse bijdragen beweren dat Microsoft Office 2007 ODF zal ondersteunen. Dat is bepaald te veel gezegd.
  Er wordt in een door Microsoft geïnitieerd open source project een add-on ontwikkeld voor Microsoft Office 2007. Maar pas na het apart downloaden en installeren van die add-on kunnen in Word en Excel ODF documenten worden geopend en kunnen bestanden als ODF worden opgeslagen, hoewel er niet een normale 'opslaan als'-actie is voorzien, maar een speciale werkbalk [3]. Het feit dat Microsoft Office 2007 ODF niet als een eigen formaat ondersteunt, heeft zo consequenties voor de gebruikersvriendelijkheid. Tevens is er niet in voorzien dat ODF als standaardformaat om documenten in op te slaan kan worden gekozen.
  Microsoft ondersteunt het Sourceforge project voor die add-on in ieder geval financieel. Maar nergens blijkt uit dat ze ook gecommitteerd is om er een technisch succes van te maken door kennis in het project te stoppen.
  En al vóórdat Microsoft het initiatief nam voor de add-on, werkte de ODF Foundation aan een soortgelijke add-on. Die heeft Microsoft vooralsnog niet gesteund.

  Microsoft heeft bewust níet meegedaan aan de ontwikkeling en integratie van het ODF bestandsformaat. Op zich is dat begrijpelijk, want het laatste waaraan Microsoft behoefte heeft, is een bestandsformaat waarmee documenten net zo makkelijk in concurrerende programma's kunnen worden geopend als in Microsoft Office zelf. Kijk maar naar een veel voorkomend scenario bij de vervanging van een office-applicatie: de aanschaf van nieuwe hardware of de uitbreiding van het aantal systemen, eindigt vaak ook bij nieuwe office-versies voor iedereen, omdat de al in gebruik zijnde versie niet meer kan worden gebruikt, of omwille van compatibiliteitsproblemen tussen verschillende versies van Microsoft Office onderling.
  OpenOffice.org 2.0 echter, kan worden geïnstalleerd op onder andere alle versies vanaf Windows 98, op Linux, Solaris, Macintosh, en het is één versie, met alle functionaliteit.

  Het is vrij onwaarschijnlijk dat, zoals wordt gesuggereerd, het ODF bestandsformaat technisch tekort gaat schieten. De overheden in onder andere de Verenigde Staten, België, Denemarken, Spanje, Maleisië die nu al voor ODF kiezen, zullen zéker niet over één nacht ijs zijn gegaan.
  Veel lastiger voor ODF is de valkuil die Microsoft met OpenXML heeft opgezet. Die bestaat eruit dat Microsoft er (ongepubliceerde) functies van MsOffice, Vista, Exchange en Sharepoint in heeft gestopt. Het is dus incorrect om te stellen dat iedereen OpenXML kan implementeren. Ook de mogelijkheid om documenten en gegevens platform- en applicatieonafhankelijk uit te wisselen wordt zo ondergraven. Eigenlijk is het OpenXML formaat niet compleet gepubliceerd.

  Microsoft is uiteraard voor méér standaarden dan ODF. Als ook haar OpenXML standaard wordt, geeft dat het bedrijf de mogelijkheid om gebruikers te blijven binden aan het gebruiken van haar office.
  Vergeet niet dat Microsoft met de hele move richting ECMEA is gekomen nadat ze onder grote druk kwam door het vaststellen van ODF en de keuze daarvoor door belangrijke publieke partijen. Het bedrijf heeft ook een reputatie hoog te houden op het gebied van het proberen standaarden naar zijn hand te zetten. Een aardige blijk daarvan vinden we ook op de site van Microsoft met FAQ's over het ECMEA-proces.[4] 'Why is Microsoft offering a new standard, rather than simply supporting the file format for the Open Office product (sometimes called ODF)?' U leest het goed: de OASIS ODF open standaard, door ISO erkend en toegepast door onder andere IBM[5], wordt even als OpenOffice.org formaat weggezet.

  De markt heeft maar één belang, en dat is een vrije standaard, die niet aan één versie van office is gekoppeld. Dat kan worden bereikt als overheden hun poot stijf houden. Ook een volledige ondersteuning in Microsoft Office is dan mogelijk. De grote stappen die Microsoft het afgelopen jaar al heeft gezet, stemmen daartoe positief.

  Cor Nouws [heeft professioneel Microsoft Office ondersteund, startte in 2004 een onderneming die OpenOffice.org en StarOffice support, en is mede-oprichter van Business Support OpenOffice.org Nederland [6].]

 • [1] ODF Panel ODF Alliance
 • [2] C'T, juli 2004, december 2005
 • [3] Groklaw
 • [4] Microsoft
 • [5] WikiPedia
 • [6] BsOOo.nl (1-9-06)


  Virus voor OpenOffice.org?
  Virus noch proof-of-concept bestaat.

  Recent berichtten enkele (on line-)tijdschriften over een proof-of-concept virus voor StarOffice, dat dus eigenlijk net zo goed gebruikers van OpenOffice.org zou kunnen treffen.
  Het zou gaan om een macro-virus en het is voor het eerst gemeld op een blog van een medewerker van een bedrijf dat anti-virus software maakt.

  Het OpenOffice.org-team heeft kort daarna gereageerd met een officiële mededeling waarin wordt uitgelegd dat zo'n 'virus' niet werkt als de gebruiker geen toestemming geeft voor het laden van de macro. Ook wordt verteld hoe OpenOffice.org standaard veilig met macro's om gaat.

  Inmiddels is er meer technische informatie van het zogenaamde 'virus' beschikbaar. En wat blijkt:
 • Het start niet. Zélfs als de gebruiker zo onvoorzichtig is om macro-code in te schakelen van voor een hem onbekend document, dan nog start de macro niet vanzelf.
 • Het doet niets speciaals. Alles wat er gebeurt, is dat een plaatje in een nieuw document moet worden geladen en dat tekst moet worden toegevoegd aan het actieve document.
 • Er is geen zelf-vermeerdering. Er is wel een subroutine genaamd 'InstallGlobalModule', maar die is gemarkeerd (zeg maar uitgeschakeld) en zelfs als je die wilt activeren, werkt het niet.

  Conclusie: het is geen virus, het is niet eens een proof-of-concept.

  OpenOffice.org heeft een macro-taal die toegang heeft tot lokale systeembronnen. En vanzelfsprekend kan die gebruikt worden om allerlei taken uit te voeren, dat is de bedoeling van een macro-taal.
  Maar bij dit verhaal lijkt het er meer op dat iemand over de rug van OpenOffice.org en StarOffice wil opvallen of stemming wil maken voor de introductie van een nieuw anti-virus product. In ieder geval komt een virus of een proof-of-concept daarvan in het hele verhaal niet voor.
  Logisch dat er op sommige blogs al behoorlijk de draak mee wordt gestoken.
  Overigens: met deze uitleg bij al het non-nieuws rond dit onderwerp, wil niet beweerd worden dat er geen virussen voor OpenOffice.org geschreven kunnen worden. Maar zoals al uitgelegd: normale omgang van gebruikers met documenten en macro's van onbekende bron, geeft binnen OpenOffice.org de benodigde veiligheid. (7-6-06)


  Microsoft en open standaarden.

  Microsoft heeft een probleem. Niet zozeer dat Office 2007 met Vista vertraagd zal worden uitgeleverd, maar wel dat de monopoliepositie op de desktop onder druk staat. In de AG van 31 maart fantaseert Neil Holloway (baas Microsoft in Europa) er dan ook vrolijk op los. Over open source zegt hij dat je in heel Europa ziet dat het geen discussie meer is en dat maar heel weinig overheden zijn overgestapt. Over het OASIS OpenDocument bestandsformaat zegt hij dat het door vijf leveranciers is overeengekomen, en geen echte open standaard is.

  Over het eerste kunnen we kort zijn: de berichten van overheden in Europa die kiezen voor bijvoorbeeld OpenOffice, nemen niet af. Recentelijk nog instellingen in Frankrijk en België, met tienduizenden gebruikers.

  Het punt van het bestandsformaat is wat complexer. Hoewel de stelling dat ODF geen open standaard zou zijn, natuurlijk gewoon - ahum - gelogen is.
  In 2005 is het OpenDocument bestandsformaat (ODF) door OASIS tot standaard verheven. Enige jaren eerder was een eerste XML-bestandsformaat toegepast door Sun in OpenOffice.org. Sun heeft dat formaat overgedragen aan OASIS en na een lang en open proces, is er een nieuw formaat vastgesteld: ODF.
  Microsoft zelf is al jaren lid van OASIS, maar koos ervoor om niet mee te doen aan de besprekingen over de specificaties. En toen ODF na enige jaren overleggen gereed was, koos Microsoft er ook voor om het niet te ondersteunen. Microsoft haastte zich juist om te proberen het eigen XML-formaat als standaard te laten verheffen. En dan zegt het bedrijf nu dat OpenDocument een klein gesloten clubje is en dat er geen rekening is gehouden met de behoeften van Microsoft gebruikers. Dat is dus erg doorzichtig en bovendien onjuist. Er is bij ODF expliciet rekening gehouden met Ms Word.

  Over OASIS nog het volgende. Deze 'Organization for the Advancement of Structured Information Standards' is in 1993 opgericht, kent meer dan 5000 deelnemers die meer dan 600 organisaties vertegenwoordigen, en individuele leden in 100 landen. Bij de vaststelling van ODF vonden 84 leden (van de ruim 300 stemgerechtigden) het belangrijk genoeg om te stemmen, en stemden overigens allen vóór.

  Onder de supporters van OASIS OpenDocument formaat zie je instellingen die louter belang hebben bij een vrije open standaard. Massachusetts is een naam die ze in Redmond niet graag horen. Die Amerikaanse staat kiest nadrukkelijk voor ODF. Ook aan de andere kant van de wereld, erkent men ODF. De nationale archieven van Australië hebben net de overstap naar ODF aangekondigd, omdat het een XML-standaard is, die gelezen kan worden zonder propriëtaire software. Vliegtuigfabrikant Boeing heeft meegedaan aan de opstelling van de specificaties van ODF. Een vrije, goed onderhoudbare standaard is voor dat bedrijf van groot belang. Ook onze eigen EU houdt is bezig met het kiezen voor open standaarden.

  Even terug naar de rol van Microsoft. Het dreigt gênant te worden nu Microsoft zeer recent lid is geworden van een sub-comitee van de ISO, dat de verheffing van ODF tot ISO-standaard behandelt. Uiteraard heeft Microsoft geen belang bij standaarden, die vrij en open zijn, en waar zij géén zeggenschap over heeft. Microsoft heeft een monopoliepositie op de desktop, die steeds meer onder druk komt te staan. Dat is hun probleem. En dan zou een mogelijkheid om de erkenning van ODF door de ISO te traineren, wel eens erg verleidelijk kunnen blijken.
  Uiteraard hopen we van niet, en dat de belofte van voor ieder zonder meer toe te passen bestandsformaten bij Microsoft werkelijkheid wordt. Dan zal immers ieder probleem van uitwisseling met andere programma's makkelijk op te lossen zijn.

  Cor Nouws
  mede-oprichter van Business Support OpenOffice.org Nederland


  Waarom softwareoctrooien niet goed zijn.

 • "Stel dat je iedere keer dat je een telefoonnummer intoetst hiervoor apart moet betalen. Omdat er een patent rust op het intoetsen van telefoonnummers. Een idiote gedachte? In de Verenigde Staten wordt inmiddels flink geld verdiend aan patenten op de meest eenvoudige softwarematige handelingen en als het even tegen zit gebeurt dat binnenkort ook in Europa."
  Dit is de inleiding van een artikel in de Computerconsument (14-1-2005), dat een duidelijk overzicht geeft van de problematiek.
    (Eén opmerking: in tegenstelling tot wat één van de geciteerden vertelt, is het niet juist dat patentaanvragen, die nog in behandeling zijn, geheim zijn.)

 • Een andere website waar goed wordt uitgelegd waar het allemaal om gaat, is die van 'No Software Patents'.

 • Ook Nou&Off heeft, bijvoorbeeld via een getuigenis, een steentje bijgedragen.

 • Op 6 juli heeft het Europees Parlement het voorstel voor octrooiëring van software verworpen. 6-7-2005


 • Column - de naakte waarheid over OOo: blote waar
 • Er zijn van die momenten, dat ik eigenlijk al in bed hoor te liggen, of nog er in, en dan toch nog wat zit te snuffelen in het vele nieuws. En dan ineens valt mijn oog op OpenOffice.org en iets met blote waar .. nou ja, bloatware.
  Een leuke blog daarover is deze.
  Het gaat natuurlijk niet over 'zonder kleren', maar over de snelheid van OOo, of juist het minder aanwezig zijn daarvan: bloat ware, opgeblazen software ... Is het zo erg?
  De discussie begon met iemand, die een werkblad van 273 MB ofo laadde. En dat gaat in Excel véél sneller. Maar ja, zeggen anderen dan, voor wie is het relevant, zo´n groot werkblad? Dat is maar een heel kleine minderheid.
  Toch is het bij de meesten wel bekend dat OOo wat traag is. Gelukkig is het ook al veel beter geworden in versie 2.0. Het voor de eerste keer starten van het programma, ondanks het gebruik van de snelstarter, is niet super ... Maar daarna, gaat het prima.
  En vergeet niet dat het laden van OOo moet worden vergeleken met het laden in één keer van Word, Excel, Acces, Visio en Paint, en Math ... Dat scheelt ook.
  Toch duurt vooral het laden van grote rekenbladen lang. Dat heeft te maken met het converteren van de XML-bestanden naar informatie in elke cel. Dat gebeurt in OpenOffice.org nog niet optimaal en heeft dus ook de aandacht.
  Tot slot is er goed nieuws in dit verband. In het kader van de recent aangekondigde samenwerking, zal Google ook programmeurs ter beschikking stelt van het OOo-project. Zie hier. En die zullen zeker aandacht hebben voor de snelheid van het pakket. Want wat moet een internet-bedrijf met een super programma, dat nèt te traag is over het net?


  Heeft uw organisatie het geld om grote onderzoeken (...) te laten doen naar de kosten van Linux en Windows? Of voor een peperdure 'feiten'campagne?
  Microsoft wél, en uiteraard betaald van uw licentie-uitgaven ...

  Bekijk de feiten....

  Wat zeggen anderen van de 'get the facts' campagne van Microsoft?
 • [...] Analyst George Weiss of market researcher Gartner Inc. says that Microsoft may trumpet those individual cases, but "there's no study that says Windows will be a better total cost of ownership in general." Businessweek
 • Volgens de Nijmeegse hoogleraar Bart Jacobs is het allebei waar: 'Linux en Windows zijn allebei goedkoper, afhankelijk van het moment, waarop je meet.' Studioict
 • Het naar verluid eerste onafhankelijke onderzoek naar de TCO, toont aan dat die bij open source software lager ligt dan bij gesloten software. Dat komt door besparingen op licenties én op beheer. IT-analysis
 • Op Microsofts website 'Get the Facts' staan passages uit rapporten die ze heeft laten opstellen, maar worden de sterke punten van Linux verzwegen die in diezelfde rapporten staan. Novell
  Op onze nieuws-pagina, staan meer interessante links.

  En wat wordt geschreven over de kosten of verdiensten met OpenOffice?
 • De grootste mogelijkheid tot kostenbesparingen die het Duitse onderzoeksbureau Soreon Research vond lag bij Office toepassingen op workstations. Accountantsonline
 • Een specifiek voorbeeld in een ander onderzoek laat zien, dat OpenOffice.org een besparing van 20% kan opleveren... IT-analysis

  Nu al achterhaald?
  Naast déze feiten, moet tevens in ogenschouw worden genomen, dat de ontwikkelingen aan het open-source front zeer snel gaan.
 • Complete, geïntegreerde desktops van Sun Microsystems en Novell bijvoorbeeld, maken een overstap zeker aantrekkelijker.
 • De StarOffice conversietools worden ook met de week beter, en de komende versie, OpenOffice 2.0, maakt het voor eindgebruikers nóg makkelijker om over te stappen.

  En wat geldt voor u?!
  Kortom, essentieel is een goed inzicht in de mogelijkheden voor uw eigen organisatie. Er is een groeiend aantal bedrijven dat switcht, en die dus ook naar de kostenkant hebben gekeken. Voor een fractie van de kosten, die zijn gemoeid met een mogelijke besparing, is dat binnen uw bereik.