Meer weten over LibreOffice ?!
Referenties

Nou&Off ondersteunt een keur aan bedrijven en instellingen bij de migratie naar en het werken met LibreOffice, voorheen OpenOffice. Organisaties met vaak specifieke wensen en met grote variëteit in soort werk, betrokken medewerkers en de markt/omgeving waarin ze opereren. Eenzelfde variëteit is zichtbaar bij de door Nou&Off geleverde ondersteuning.
Hieronder een deel van onze opdrachtgevers – voor zover men niet prefereert om niet genoemd te worden.

Overheid Ministerie van Defensie, gemeenten Voerendaal, Woerden, Ede, Enschede, Neerijnen, Almere, Grootegast en Marum, Haaren, Maasdonk.

Instellingen Riagg Rijnmond, Stichting Welzijn Amersfoort, S&L Zorg, LLink, Parochie Frater St. Andreas, Argos Zorggroep, St. VluchtelingenWerk M-Gelderland, VluchtelingenWerk Nelderland, Diergaarde Blijdorp, St Antonius Ziekenhuis, Filmhuis Den Haag.

Ondernemingen Brabantia, Stone-IT, Van den Berk & Kerkhof, J.Koeleman Elektrotechniek, arons en gelauff architecten, Vicus - eBusiness Solutions.


IrisZorg

Iriszorg werkt in een groot gebied in oost en midden Nederland en biedt een vangnet voor mensen die de grip op hun leven kwijtraken. Vanwege kostenbesparing, flexibiliteit en het vrij beschikbaar zijn van LibreOffice overal en voor alle besturingssystemen, is LibreOffice op de systemen van alle 1200 medewerkers beschikbaar gemaakt. De sjablonen voor de huisstijldocumenten zijn opnieuw opgebouwd en wel zo dat tekstdocumenten, als docx, net zo makkelijk in Microsoft Office als in LibreOffice gebruikt worden.

Gemeente Neerijnen

Sinds april 2013 werkt de gemeente Neerijnen met LibreOffice als opvolger van Microsoft Office 2003. Neerijnen volgt actief het beleid van de overheid, dat open source stimuleert en open standaarden voorschrijft: open standaarden moeten worden toegepast tenzij het echt niet anders kan. In Neerijnen bleek het goed mogelijk om met ODF en LibreOffice te werken. LibreOffice is makkelijk en vlot in gebruik, en is in hoge mate compatibel. Tevens zijn de koppelingen met applicaties van Decos (document management) en MDU van Centric (gemeentelijke toepassing) standaard te realiseren. Zie het volledige artikel in Computable.

Gemeente Ede en het ODDV

De gemeente Ede - een middelgrote gemeente met tegen circa 900 werkplekken - zet op steeds meer plaatsen open source software in, waaronder LibreOffice. Goed inzetten van belastinggeld en dus kostenbesparing waar mogelijk, zijn de drijfveren. Open source software geeft ook meer grip op de ICT: er is meer keuzevrijheid.
Ede speelt ook een belangrijke ondersteunende rol in het ODDV: de samenwerking die voor een zestal gemeenten de diensten rond vergunningverlening verzorgt. Nou&Off helpt de gemeente Ede en het ODDV bij de inzet LibreOffice. Medewerkers van ICT en helpdesk zijn getraind om zelf intern de ondersteuning goed te kunnen verzorgen. Er is technische assistentie verleend voor het beheer van LibreOffice binnen de ICT infrastructuur. Ook advisering en kleine uitbreidingen voor de software maken er deel van uit. 23-01-2014

Gemeenten Grootegast en Marum

De gemeenten Grootegast en Marum zijn overgestapt op LibreOffice als opvolger van OpenOffice. De beide gemeenten maakten sinds 2009 tevreden gebruik van OpenOffice. Om goed bestanden uit te kunnen wisselen in de nieuwe Microsoft Office bestandsformaten docx en xlsx is er overgestapt op LibreOffice. Nou&Off verzorgde de ondersteuning. 28-11-2012

SP partijbureau

Het landelijk partijbureau van de SP verhuisde in april 2011 naar een nieuw gebouw in Amersfoort. Daarbij werd de hele ICT op de schop genomen, met onder meer een overstap naar LibreOffice voor de bijna veertig gebruikers. Voor de begeleiding van dit onderdeel is Nou&Off aangetrokken. In een korte tijd lag er een bondige analyse van het gebruik met het oude office-pakket, die duidelijk maakte voor welke paar punten speciaal aandacht nodig was. Vervolgens is er een zevental trainingen geweest, afgestemd op diverse groepen gebruikers. Herman Beekers, coördinator ICT: "Het hele traject heeft geen twee maanden geduurd en is met succes afgerond, ruim voor onze verhuizing. Al met al zeer een geslaagde operatie."

Riagg Rijnmond

Riagg Rijnmond in Rotterdam en Schiedam is in 2010 met ondersteuning door ECSys overgestapt op een Linux Thin Cliënt oplossing. Nou&Off is in de voorbereiding betrokken geweest bij het aanpassen van sjablonen, de koppeling aan derden-programma's en advies voor beheer. Aan een kleine 300 medewerkers is een introductietraining verzorgd voor onder andere de Linux Desktop, Zarafa en LibreOffice. Zie ook dit artikel in Computable en dit stuk op de JoinUp (osor.eu) site met enige achtergrondinformatie.

St Antonius Ziekenhuis

Het Antoniusziekenhuis kiest voor migratie van het grootste deel van de ca. 2500 werkplekken naar open source en dus ook Open Office/LibreOffice. Nou&Off wordt als specialist aangetrokken om de medewerkers van helpdesk en applicatie-beheer bekend te maken met vele ins en outs van het programma. Daarna is Nou&Off betrokken bij de eerste pilot en het op een handige manier beschikbaar maken van de huisstijl-documenten in het nieuwe office-programma.

Brabantia BV

Brabantia is een internationaal opererende Nederlandse onderneming, die moderne en duurzame consumentenproducten levert. Het automatiseringsbeleid is gericht op het waar mogelijk gebruiken van open source software. Open Office en later LibreOffice worden gebruikt. Van LibreOffice wordt onder andere de ondersteuning in een meertalige omgeving gewaardeerd. Nou&Off verzorgt een training voor de ICT medewerkers. Tevens wordt een huisttijldocument-systeem gemaakt, waarvan Brabantia het beheer en het uitbreiden in belangrijke mate zelf kan verzorgen.